Autorská práva

Úvodní ustanovení

Firma Shop - hockey.sk, místem podnikání Větrná 565, PSČ 43151 Klášterec nad Ohří, IČ: 74104578 (dále jen provozovatel) tímto vydává smluvní ujednání upravující používání internetového obchodu (dále jen obchodu), provozovaného na webovém serveru, resp. doméně www.shop-hockey.sk/ (dále jen serveru).

Tato ujednání se vztahují na veškeré osoby, které užívají nebo mají v úmyslu užívat tento obchod (dále jen uživatelé).

Používání obchodu a ochrana dat

Veškerá data obsažená v prezentaci jsou chráněna podle autorského zákona, případně jinými právními předpisy a jiné užívání dat zveřejněných na serveru v rámci této prezentace než pro vlastní potřebu není bez výslovného a prokazatelného souhlasu provozovatele povoleno.

Daty se rozumí veškeré informace, obrázky, animace a jakékoliv ostatní součásti prezentace, vč. jejich uspořádání.

Některá data mohou být opatřena skrytými ochrannými prvky a ty pak provozovatel může využít pro případné občanskoprávní i trestní řízení proti uživateli v případě neoprávněného použití těchto dat.

Omezení odpovědnosti

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu dat na serveru dle vlastního uvážení a to i bez výslovného předchozího upozornění a nenese žádnou odpovědnost za případné nepřesnosti. Provozovatel se zároveň zavazuje vynaložit veškeré úsilí a podnikat v maximální možné míře takové kroky, aby data postrádala jakékoliv nepřesnosti.

Obrázky a animace zveřejněné v internetovém obchodě mají pouze informativní charakter, slouží pro ilustraci a nemusí vždy plně odpovídat skutečnosti. Technické specifikace se mohou měnit bez výslovného upozornění.

Na serveru mohou být uvedeny odkazy na internetové stránky třetích stran. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah těchto stránek.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel se zavazuje, že třetím osobám neposkytne žádné informace o uživateli, s výjimkou případů souvisejících s plněním dohodnutých smluvních vztahů (např. poskytnutí potřebných údajů přepravci zboží), nebo kdy je k tomu povinován jinými právními předpisy.

Kompletní poučení o právech a povinnostech uživatelů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů naleznetezde.

Závěrečná ustanovení

Zveřejnění jakýchkoliv informací na serveru, s výjimkou těchto podmínek, obchodních podmínek a reklamačního řádu, nezakládá žádný právní vztah mezi provozovatelem a uživatelem, pokud není uvedeno jinak. Provozovatel je oprávněn tyto smluvní podmínky kdykoliv změnit. Změny budou ohlášeny na serveru. Uživatel projeví souhlas se změnami tím, že bude server nadále používat.

Jsme hrdým partnerem největšího hokejového kampu v Evropě Jsme partnery Ned hockey Skatemill Hockey Center Nymburk GET PRO HOCKEY HC Klášterec nad Ohří HC Vlci HC Benátky nad Jizerou